CCTV

Headline News

China

List of members of CPC Central Commission for Discipline Inspection

Source: Xinhuanet | 10-21-2007 14:13

Special Report:   17th CPC National Congress

BEIJING, Oct. 21 (Xinhua) -- The following is a list of the 127 members of the Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party of China (CPC) elected at the 17th CPC National Congress here Sunday (listed in the order of the number of strokes in their surnames):

Gan Yisheng Yu Qilong Ma Wen (f.)

Ma Zhipeng Wang Wei Wang Yong

Wang Weilu Wang Zhengfu (Miao) Wang Liying (f.)

Wang Huayuan Wang Huaqing Wang Shouxiang

Wang Zhigang Wang Zhongmin Wang Hemin

Wang Junlian (f.) Wang Hongzhang Wang Guanzhong

Wang Lili (f.) Zhi Shuping Rinqengyai (Tibetan)

Qiu Baoxing Gou Qingming Bater(Mongolian)

Deng Tiansheng Ye Qingchun Tian Lipu

Linghu An Feng Shoumiao Feng Mingang

Nian Fuchun Zhu Mingguo (Li) Zhu Baocheng

Liu Yuting Liu Yazhou Liu Jianhua (f.)

Liu Chunliang Liu Xiaorong An Limin (f.)

Xu Yunzhao Xu Dazhe Sun Zhongtong

Sun Baoshu Sun Sijing Du Juan (f.)

Du Xuefang (f.) Du Hengyan Li Gang

Li Xi Li Xiaoxue Li Yufu

Li Liguo Li Hanbai (Bai) Li Yanzhi (f.)

Li Jinzhang Li Faquan Li Shishi

Li Hongfeng Li Qingyin Yang Shiqiu

Yang Chuansheng Yang Limin Yang Jianting

Wu Yuliang Wu Yuping (f.) Qiu Xueqiang

He Ping He Yong Shen Deyong

Song Yuying (f.) Zhang Jun Zhang Yi

Zhang Rucheng Zhang Jinan Zhang Jianping

Zhang Yannong Zhang Tiejian Zhang Huixin

Chen Xi Chen Wenqing Chen Xunqiu

Chen Jiwa (f.) Chen Xinquan Chen Jiping

Shao Mingli Shao Qiwei Fan Yinhua

Ou Zegao (Tibetan) Shang Yong Jin Shubo

Jin Daoming (Manchu) Zhou Ying (f.) Qu Wanxiang

Xiang Zongxi Zhao Tiechui Hu Yumin (f.)

Duan Luding Zhu Chunlin Yao Zengke

He Bangjing (f. Bai) He Guoqiang Yuan Guiren

Xu Bin Xu Tianliang Xu Jingye

Xi Guohua Gao Wusheng Guo Yongping

Guo Yanyan Huang Zuoxing Huang Shuxian

Huang Dianzhong Cao Kangtai Fu Qiang

Dong Junshu Jiang Wenlan (f.) Fu Chengyu

Fu Wenjuan (f.) Xie Fuzhan Xie Xuezhi

Xie Zhenhua Cai Jihua Zang Shengye

Zang Xianfu Luo Shugang Zhai Xiaoheng

Wei Jiafu

 

Editor:Du Xiaodan