Source: CCTV.com

04-06-2007 16:46

                             Performed by Lijindou, Da Bing, Zhao Weiguo

 

Editor:Liu Fang