Source: CCTV.com

04-06-2007 16:38

                  Performed by Zhao Benshan, Song Dandan, Niu Qun

 

Editor:Liu Fang