Source: CCTV.com

01-27-2009 14:39

Special Report:   2009 Spring Festival

Music Arranged by Meng Ke Ding Ji

Choreography by Jie Ke

《谁不说俺家乡好》

All Say My Home Town Is Beautiful

Words by Xiao Peiheng

Music by Lu Qiming

Sung by Meng Ge Yan Dangdang Wang Qingshuang

《长江之歌》

Song of the Yangtze River

Words by Hu Hongwei

Music by Wang Shiguang

Sung by Wang Hongxing Huo Yong

Zhong Liyan Hu Yan

《东方之珠》

Pearl of the Orient

Words Lo Ta Yu

Music by Lo Ta Yu

Sung by Cao Fujia Shi Peng

《年轻的朋友来相会》

Young Friends Come Together

Words by Zhang Meitong

Music by Gu Jianfen

Sung by Wei Jindong Liao Zhong

Wang Feifei Zhu Haichen

《滚滚长江东逝水》

Yangtze Rolling East

Music by Gu Jianfen

Words by Yang Shen

Sung by Yang Hongji Zhang Haiqing

《在希望的田野上》

In the Field of Hope

Words by Xiao Guang

Music by Shi Guangnan

Sung by Gao Yin Wu Chunyan, et al

 

Editor:Qin Yongjing