Source: CCTV.com

01-27-2009 14:35

Special Report:   2009 Spring Festival

Designed by Zhao Xiaodong

Directed by Sun Guiyuan Guan Zhenshan, et al

Performed by Jilin City Song and Dance Troupe

京剧《赤桑镇》

演唱 袁慧琴 孟广禄

Peking Opera

Town of Chi Sang

Performed by Yuan Huiqin Meng Guanglu

越剧《何文秀》

Yue Opera

He Wenxiu

Performed by Xiao Ya

黄梅戏《天仙配》

Huangmei Opera

The Cowherd and the Girl Weaver

Sung by Zhang Hui Zhou Yuanyuan

豫剧《登殿》

Yu Opera

Xue Pinggui and Wang Baochuan

Performed by Li Shujian

《杨门女将》

Women Generals of the Yang Family

Performed by Li Shengsu Ding Xiaojun Zhang Xinyue

《红色娘子军》

Red Detachment of Women

Performed by Yu Kuizhi Han Shengcun Ma Li

 

Editor:Qin Yongjing