Source: CCTV.com

01-27-2009 13:57

Special Report:   2009 Spring Festival

Words by Zhang Kunpeng

Music by Jiang Zhou Zhang Guoqiang

Sung by Zu Hai Tong Tiexin

 

Editor:Qin Yongjing