Source: CCTV.com

01-27-2009 13:32

Special Report:   2009 Spring Festival

Words by Xu Zichun

Music by Xu Ziwai

Sung by Liao Changyong Xu Ziwai Feng Ruili Siqingerile

 

Editor:Qin Yongjing