Source: CCTV.com

01-26-2009 14:07

Dance Party in the Forest

Words by Zhu Hai Wu Yajun

Music by Zheng Que

Choreography by Wang Tao Chen Ying

Sung by Huang Shengyi

Performed by Zhuang Zilong Wu Kai, et al

 

 

Editor:Zhao Yanchen