Source: CCTV.com

01-26-2009 14:03

Happy Spring Festival

Words by Zhu Hai

Music by Bian Liunian Zhao Zhao

Sung by Lin Yilun Sun Yue Lu Wei Xie Xiaodong