CCTV

Sunday
BJT: 9:15am, 3:15pm, 11:15pm; 3:15am Mon
GMT: 1:15am, 7:15am, 3:15pm, 7:15pm

Overview

Feedback

Hosts

Contact Info

Up-Close

Tel: 86-10-63982778

upclose@cctv.com

Our Team

Producer
Mao Jingxian

Editors
Chai Haoran, Yang Haibin, He Jieping, Zhang Yao

Assistant Editors
Lu Ping, Su Lei, Liu Wei, Zhou Xi