CCTV

Bizchina anchor——Rui Chenggang

Rui Chenggang in Bizchina

What do you want to say to Rui?