Source: CCTV

04-30-2009 10:03

Narrators:
Chi Wenjie, Zhao Xiaohua, John Johnson(Canada)

English Writer/Editor:
Michael Harrold (U.K)

Editors:
Li Shuxin, Duan Rong, Liu Ying, Shi Yan, Qin Li

Managing Producer:
Bi Bingbin

Executive Producer:
Wang Xi

 

Editor:Liu Fang