Source: CCTV.com

04-06-2007 16:50

                     Choreography by He Xiaobin, Zhang Ruijing
                     Performed by China National Acrobatic Troupe

 

Editor:Liu Fang